Перелік нормативно-правових актів

Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено

 перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Кодекси та Закони України

Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року № 3852-XII

Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР

Водний кодекс України від 06 червня 1995 року № 213/95-ВР

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III

Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 27 лютого 1991 року № 791а-XII

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ

Закон України “Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 року № 2456-XII

Закон України “Про охорону атмосферного повітря” від 16 жовтня 1992 року № 2707-ХII

Закон України “Про страхування” від 07 березня 1996 року № 85/96-ВР

Закон України “Про відходи” від 05 березня 1998 року № 187/98-ВР

Закон України “Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” від 10 лютого 2000 року № 1436-III

Закон України “Про мисливське господарство та полювання” від 22 лютого 2000 року № 1478-ІІІ

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» ( № 2245)

Закон України “Про тваринний світ” від 13 грудня 2001 року № 2894-ІІІ

Закон України “Про Червону книгу України” від 07 лютого 2002 року № 3055-ІІІ

Закон України “Про охорону земель” від 19 червня 2003 року № 962- IV

Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19 червня 2003 року № 963- IV

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 01 липня 2004 року № 1952- IV

Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження” від 21 лютого 2006 року № 3447-IV

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 05 квітня 2007 року № 877-V

Закон України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” від 19 травня 2011 року № 3392-VI

Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” від 08 липня 2011 року № 3677-VI

Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” від 05 червня 2014 року № 1314-VII

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 року № 124- VIIІ
Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII

Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555 "Про затвердження Санітарних правил в лісах України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 269 (редакція від 05.02.2020) "Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення"

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 року № 449 "Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1100 (редакція від 17.09.2020) "Про затвердження Порядку розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1216 (редакція від 30.10.2013) "Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів "

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року № 1360 (редакція від 17.09.2020) "Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів "

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2024 (редакція від 17.09.2020) "Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів")

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465 (редакція від 30.10.2013) "Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами "

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 листопада 1999 року № 2034 (редакція від 17.09.2020) "Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів "

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року № 1655 (редакція від 17.09.2020) "Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря "

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року №1780 (редакція від 17.09.2020) "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року №687 (редакція від 04.03.2016) "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки"

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 року №557 (редакція від 17.09.2020) "Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду "

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 2007 року № 303 (редакція від 17.09.2020) "Про затвердження Правил відтворення лісів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 724 (редакція від 12.12.2020) "Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів "

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 761  (редакція від 12.12.2020) "Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року № 929 (редакція від 12.12.2020) "Про затвердження Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат "

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року №615 (редакція від 13.07.2021)"Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами "

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2012 року (редакція від 17.09.2020) "Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод"

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 №1221 (редакція від 17.09.2020) "Деякі питання збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)"

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив»

Постанова Кабінету міністрів України від 25 листопада 2015 року №992 (редакція від 17.09.2020) "Про затвердження Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року №118 (редакція від 17.09.2020) "Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми"

Постанова Кабінету міністрів України від 08 липня 2015 року №474 (редакція від 31.10.2018) "Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 року №208-р "Про обмін інформацією про проведення рубок деревини у лісах"

                                              Нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 29 березня 1994 року №30 (редакція від 18.09.2018) "Про затвердження Положення про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України"

ДСТУ 3534-97 "Знаки натуральні лісовпорядні і лісогосподарські"

ДСТУ 5036:2008 "Насіння дерев та кущів. Методи відбирання проб, визначення чистоти, маси 1000 насінин та вологості"

ДСТУ 7173:2010 "Захист довкілля. Лісові ділянки вздовж залізничних і автомобільних доріг та у смугах їх відведення захисні. Норми виділення"

ДСТУ 2980-95 "Культури лісові. Терміни та визначення"

ДСТУ 3404-96 "Лісництво. Терміни та визначення"

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 03 серпня 1998 року №1 "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві. Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98"

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17 лютого 1999 року № 41 (редакція від 05.03.2021) "Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання"

Наказ Державного комітету рибного господарства України від 18 березня 1999 року № 33 (редакція від 12.06.2007) "Про затвердження Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних об'єктах України"

Наказ Державного комітету рибного господарства України від 31 грудня 1999 року № 172 (редакція від 13.07.2004) "Про затвердження тимчасових правил та режимів рибальства в 2000 році "

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року №177 (редакція від 25.05.2018) "Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря"

Наказ Державного комітету лісового господарства України від 22 січня 2004 року № 4 " Про затвердження Порядку визначення територій для охорони та відтворення мисливських тварин (відтворювальних ділянок) "

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 16 лютого 2005 року № 67 (редакція від 17.01.2017) "Про затвердження Інструкції про зміст та складання документації державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України "

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06 липня 2005 року №245 (редакція від 07.10.2014) "Про затвердження Положень про Проекти організації територій установ природно-заповідного фонду України"

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27 червня 2006 року №309 "Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел "

Наказ Державного комітету рибного господарства України від 15 січня 2008 року № 4 " Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах "

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 24 січня 2008 року № 27 (редакція від 15.09.2020) "Про Інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення"

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 07 липня 2008 року №342 "Про затвердження типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" та Інструкції щодо її заповнення"

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06 лютого 2009 року № 52 (редакція від 05.01.2016) " Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу "

Наказ Державного комітету лісового господарства України від 23 грудня 2009 року № 364 "Про затвердження Правил рубок головного користування"

Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 18 травня 2010 року №376 "Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками "

Наказ Державного комітету лісового господарства України від 19 серпня 2010 року №260 "Про затвердження Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів"

Наказ міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30.09.2010 року №429 "Про затвердження Порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах"

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від.01.12.2010 року №435 "Про затвердження Правил експлуатації полігонів побутових відходів "

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.08.2011 року №133 "Про затвердження Методики роздільного збирання побутових відходів "

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17.10.2011 року №549 "Про затвердження Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин"

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04.05.2012 року №196 "Про затвердження Правил експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами"

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14.08.2012 року №502 "Про затвердження Правил використання корисних властивостей лісів"

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15.11.2021 року №749 "Про затвердження Порядку ведення лісовпорядкування"

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 року №99 "Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об’єкта"

Наказ Міністерства інфраструктури України від 05.06.2013 року №348 "Про затвердження Правил надання послуг у морських портах України"

Наказ Міністерства інфраструктури України від 21.08.2013 року №631 "Про затвердження Порядку надання послуг із забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах України"

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.02.2014 року №60 "Про затвердження Інструкції про вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи"

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 року №78 "Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування"

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.02.2014 року №57 "Про затвердження Інструкції про селекційний відстріл мисливських тварин"

Спільний наказ Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 року №145/84 "Про затвердження форми паспорта артезіанської свердловини"

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 року №316 "Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення"
ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці